På ride outs samlas vi vid Engebrekt-statyn längst upp på Stortorget, sedan  drar vi runt i stan ett par varv för att sedan runda av det på nåt fik.

Måndag Annandagpåsk 5 April  kl 17:00 Träff på Stortorget Scooterpremiär!

Söndag 18 April kl 17:00 Träff på Stortorget

Söndag 2  Maj kl 17:00 Träff på Stortorget

Söndag 16 Maj kl 17:00 Träff på Stortorget

Söndag 30 Maj kl 17:00 Träff på Stortorget

Söndag 13 Juni kl 16:00 Träff på Stortorget

Söndag 27 Juni kl 17:00 Träff på Stortorget

Söndag 11 Juli kl 17:00 Träff på Stortorget

Söndag 25 Juli kl 11:00 Träff på Stortorget Rideout till Vinön

Söndag 8 Aug kl 17:00 Träff på Stortorget

Söndag 22 Aug kl 17:00 Träff på Stortorget

Söndag 5 Sept kl 17:00 Träff på Stortorget

Söndag 19 Sept kl 17:00 Träff på Stortorget

Lördag 25 Sept Scooterns dag Tid: ej bestämd

Söndag 3 Okt kl 17:00 Träff på Stortorget

Söndag 17 Okt kl 17:00 Träff på Stortorget

Söndag 31 Okt kl 17:00 Träff på Stortorget

Söndag 14 Nov kl 17:00 Träff på Stortorget

Fredag 19 Nov Avslutning Tid: ej bestämdLite vägvett & etikett lånat från Visby Vespa Club, http://www.visbyvespaclub.se

Enkla tips & råd vid gemensam landsvägsåkning.

 1. Vi försöker hålla jämna avstånd mellan scootrarna.
Avståndet ökar i direkt förhållande till hastigheten. Kör vi 50 km/h räcker 20-30 meters avstånd, kör vi 70-80 km/h är c:a 50 meters lucka lagom.

 2. Varje fordon ansvarar för fordonet direkt bakom. Jätteviktigt!
Om Vespan bakom din sackar efter, eller rent av stannar, så skall du göra detsamma. På så vis slipper vi ”tappa svansen” när vi åker.

 3. Avståndet mellan Vesporna avgör även hastighetsändringar.
Vill du åka lite fortare så minskar du avståndet till scootern framför, som i sin tur kör lite närmare sin framförvarande scooter. Se ditt närmande som en ”fråga” om tempohöjning, och avvakta respons från fordonen framför.
På samma sätt kan du sänka tempot genom att öka avståndet till scootern framför dig. Den uppmärksamme föraren framför sänker då naturligtvis även sin hastighet.

 4. När vi stannar, gör vi det på ett trafiksäkert sätt.
Det är lätt att vi skapar en ”scooterklump” som kan vara svår att passera för övriga trafikanter. En avtagsväg eller parkeringsficka är mycket bättre än landsvägen.

5. Ha kul!
Du måste logga in för att kommentera.